Forside    Nyheder    Teatre og foreninger    Kalender    Abonnement   
 
     
Tilbage  
Stadthalle, Egernførde/Eckernförde

Dirigent: Bernhard Voss
Konferencier/solist/Conferencier/Solist: Ole Kibsgaard
Kor/Chor: Lokalt børnekor/lokaler Kinderchor

Koncert i samarbejde med Det Sønderjyske Sangcenter, Sønderjysk Pigekor og Drengekor samt lokale børnekor.

Sønderjyllands Symfoniorkesters årlige julekoncert for børn får i år besøg af Ole Kibsgaard, som mange børn såvel som voksne har oplevet synge, spille, trylle og fortælle til den store guldmedalje. En aften hvor børnene bliver aktivt inddraget og medvirker både fra publikumssiden og fra scenen.

Den unge danske dirigent Bernhard Voss står i spidsen for orkestret, og traditionen tro får orkestret hjælp af nissekor bestående af børn fra lokale skoler i Sydslesvig.

Vi glæder os til at byde jer velkommen til denne festlige og sjove julekoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester.

Das Konzert wird in Zusammenarbeit mit Det Sønderjyske Sangcenter, Sønderjysk Pigekor und Drengekor sowie lokalen Kinderchören aus Südschleswig durchgeführt.

Das jährliche Kinderweihnachtskonzert des Sønderjyllands Symfoniorkester bekommt in diesem Jahr Besuch von Ole Kibsgaard, den viele Kinder sowie Erwachsene oft haben singen, spielen, zaubern und erzählen hören. Ein Abend, an dem die Kinder aktiv miteinbezogen werden und mitwirken, sowohl im Publikum als auch auf der Bühne.

Der junge dänische Dirigent Bernhard Voss steht an der Spitze des Orchesters, und gemäß der Tradition wird das Orchester von einem Nissechor unterstützt, bestehend aus Kindern der lokalen Schulen in Südschleswig.

Wir freuen uns darauf, euch zu diesem festlichen und lustigen Weihnachtskonzert mit dem Sønderjyllands Symfoniorkester willkommen zu heißen.

www.sdjsymfoni.dk


 
 
 
   
     
  Børnejulekoncert/Kinderweihnachtskonzert    
  Sønderjyllands Symfoniorkester
Sydslesvigsk Forening
Torsdag d. 05.12.2019 kl. 19.00